Privacy Policy

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

        •  Voor het aanspreken met de juiste titel en naam.
        •  Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen.
        •  Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen.
        •  Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling. 
        •  Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten.
        •  Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie.

 Wij geven u daarbij de volgende garanties :

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.